Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata” – Rzeczpospolita Kolberga - miniatura

Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata” – Rzeczpospolita Kolberga

organizowany przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata

Szósty festiwal „Wszystkie Mazurki Świata” pod tytułem Rzeczpospolita Kolberga odbył się w dniach 21-26 kwietnia 2014 roku. Tegoroczną edycję wypełniła muzyka dawnej, wieloetnicznej i wielokulturowej Rzeczpospolitej. Muzyka różnobarwna, taka jaka rozbrzmiewała w czasach Oskara Kolberga – ojca polskiej i europejskiej folklorystyki, autora ponadczasowego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Tegoroczne koncerty festiwalowe poświęcone były bogactwu przestrzeni przez niego udokumentowanej – od Huculszczyzny, Litwy i Białorusi po Wielkopolskę i Śląsk. Cztery duże koncerty odpowiadały kierunkom świata: Północny Zachód, Północny Wschód, Południowy Wschód i Południowy Zachód. Wszystkie one, wraz z mazowieckim „centrum”, osiągnęły kulminację na Nocy Tańca.
Oprócz koncertów w ramach festiwalu odbyły się liczne warsztaty tańca, śpiewu i gry na instrumentach, konkurs Stara Tradycja i Targowisko Instrumentów.
„Wszystkie Mazurki Świata” zgromadziły w tym roku niezwykle liczną publiczność, szczególnie młodych ludzi.

powrót do listy drukuj