idea

 

Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.

Jest to nagroda, która powstała w 2011 roku z inicjatywy środowiska muzycznego, ponieważ dotychczasowe nagrody obejmowały jedynie konkretne sfery aktywności lub były łączone z innymi wyróżnieniami artystycznymi. „Koryfeusz” jest nagrodą ustanowioną przez środowisko muzyczne i przez to środowisko jest przyznawana najwybitniejszym jej przedstawicielom.

Jest to wyróżnienie dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów
i menedżerów kultury, grup artystów, a także instytucji, wydarzeń artystycznych oraz różnorodnych projektów twórczych, animacyjnych i edukacyjnych.

Nagroda ma charakter indywidualny lub zespołowy
i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawana jest
w trzech kategoriach: Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Nagroda Honorowa.

Typowanie kandydatur do nagrody prowadzone jest na szeroką skalę - i każdy przedstawiciel środowiska muzycznego lub instytucji artystycznej ma prawo zgłosić do nagrody (wraz z podaniem uzasadnienia) osoby, wydarzenia lub instytucje. Po wyborze kandydatów nominowanych do nagrody przez Radę Programową Instytutu Muzyki i Tańca odbędzie się głosowane Kolegium Elektorów, w skład którego wchodzą rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką,  przedstawiciele związków i organizacji branżowych, a także wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach.

 

Statuetka "Koryfeusz Muzyki Polskiej" autorstwa prof. Adama Myjaka